Đồng ý chủ trương xây dựng Đền thờ Ngô Quyền tại huyện Đông Anh (10:40 14/03/2017)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo số 576-TB/TU về kết luận của Thường trực Thành ủy về việc nghiên cứu, đề xuất xây dựng Đền thờ Ngô Quyền tại Khu di tích Thành Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội.


Theo đó, Thường trực Thành ủy đồng ý chủ trương xây dựng Đền thờ Ngô Quyền tại Khu di tích Thành Cổ Loa, huyện Đông Anh theo đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND TP. Cụ thể, Ban Cán sự Đảng UBND TP đề xuất giao Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan lập quy hoạch chi tiết 1/500, cụ thể hóa Quyết định số 1004/QĐ-TTg ngày 3/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích thành Cổ Loa (tỷ lệ 1/2.000), nguồn kinh phí lập quy hoạch đề xuất 2 phương án: nguồn ngân sách hoặc nguồn xã hội hóa. Trên cơ sở quy hoạch chi tiết 1/500 sẽ đề xuất vị trí cụ thể xây dựng công trình Đền thờ Ngô Quyền đúng quy định, đảm bảo tính thống nhất, phù hợp quy hoạch.

Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định.


Hà Quốc


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật