Phát huy thế mạnh, xây dựng quận Hà Đông phát triển bền vững (10:43 14/03/2017)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành thông báo số 575-TB/TU về ý kiến kết luận của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tại buổi làm việc với Quận ủy Hà Đông.


Theo đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu quận Hà Đông cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tiềm năng, thế mạnh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị của năm 2017. Trong đó, nhấn mạnh vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng theo hướng quyết liệt, sâu sát, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, hiệu quả; tăng cường đối thoại với nhân dân. Nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động, thu hút, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận xã hội thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Thành phố và Quận.

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của quận phải quan tâm tổ chức thực hiện hiệu quả “Năm kỷ cương hành chính 2017”, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người, lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; thường xuyên tổ chức kiểm tra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến đảm bảo hiệu quả.

Thứ hai, về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, phát huy các tiềm năng, lợi thế của quận, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, trong đó chú trọng về thương mại dịch vụ có chất lượng với giá trị kinh tế cao, nhất là dịch vụ đô thị, đáp ứng được nhu cầu đời sống của nhân dân. Phát huy tiềm năng, vị thế của Hà Đông để phát triển các ngành dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển du lịch làng nghề gắn với du lịch tâm linh và du lịch sinh thái; bảo tồn và phát huy giá trị các làng nghề theo hướng kết hợp với du lịch, gắn với bảo vệ môi trường, đưa các làng nghề trở thành điểm du lịch.

Quận cần chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch và đầu tư hạ tầng giao thông, nhất là việc kết nối đồng bộ giữa các khu đô thị với khu dân cư cũ và trục giao thông chính như quốc lộ 6, đường 70, đường trục Bắc - Nam... Thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển mạng lưới giao thông hiện đại để thúc đẩy sự phát triển chung của quận. Tiếp tục đẩy nhanh công tác đầu tư hạ tầng, giao đất dịch vụ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Đẩy mạnh phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động, nhất là ở những nơi thu hồi đất để thực hiện dự án. Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa nơi công cộng, phù hợp với yêu cầu cuộc sống đô thị, làm cho những nét đặc trưng tiêu biểu của văn hóa người Hà Nội thấm sâu trong đời sống của nhân dân.

Thứ ba, về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quận cần tích cực phối hợp với các ngành chức năng của Thành phố giải quyết tình trạng khiếu kiện đông người, chây ỳ, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại Trụ sở Tiếp dân của Trung ương đóng trên địa bàn quận. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời, ngăn chặn hoạt động chống phá của các đối tượng chống đối, cơ hội chính trị trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài; kiên quyết không để phát sinh các vụ việc mới; làm tốt công tác dân vận, tôn giáo; chú trọng giải quyết tốt mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh thành điểm nóng.


Hà Quốc


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật