Hướng dẫn về công tác thông tin đối ngoại năm 2017 (06:37 10/03/2017)


HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGTU về công tác thông tin đối ngoại năm 2017.


Theo đó, bên cạnh quán triệt nội dung văn bản của trung ương, của thành phố, nhiệm vụ trọng tâm của công tác thông tin đối ngoại năm nay là rà soát, hoàn thiện cơ chế chỉ đạo thống nhất đối với công tác thông tin đối ngoại của thành phố; nâng cao chất lượng công tác dự báo, hiệu quả phối hợp các lực lượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại trong công tác đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, nhất là xung quanh vấn đề Biển Đông, vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền...

Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền phục vụ mục đích đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Thủ đô và đối ngoại nhân dân theo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI. Tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Thủ đô Hà Nội, các ngày lễ và kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước; quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước láng giềng; lập trường, quan điểm chính nghĩa của Việt Nam về lãnh thổ, bảo vệ độc lập chủ quyền, vấn đề Biển Đông, các vấn đề quốc tế và khu vực liên quan đến Việt Nam... Nâng cao một bước hiệu quả công tác quảng bá, tăng sức lan tỏa hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam và Thủ đô Hà Nội trong cộng đồng quốc tế, góp phần thúc đẩy đầu tư, phát triển du lịch. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền sự kiện đối ngoại trọng tâm là Năm APEC 2017, Việt Nam đăng cai Hội nghị cấp cao APEC 2017 và các sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2017.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài thông qua các hình thức, phương tiện khác nhau theo phương châm “chính xác - kịp thời - linh hoạt - phù hợp với từng đối tượng”. Chú trọng nghiên cứu, đầu tư, tăng cường sử dụng các công cụ truyền thông mới, hiện đại phục vụ mục đích thông tin, tuyên truyền đối ngoại. Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung, nâng cao hiệu quả các thông tin, ấn phấm phục vụ tuyên truyền đối ngoại.

Tổ chức công tác tập huấn, bồi dưỡng, biên soạn tài liệu, cung cấp kiến thức về thông tin đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ chuyên trách thông tin đối ngoại của các cơ quan, đơn vị.


Hồng Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật