Đồng ý đề xuất đầu tư dự án Khu du lịch Thác Bạc Suối Sao (04:48 17/02/2017)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 550-TB/TU truyền đạt kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch Thác Bạc Suối Sao tại xã Yên Trung và Yên Bình, huyện Thạch Thất.


Theo đó, đồng ý với đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố về việc chấp thuận chủ trưong đầu tư dự án Khu du lịch Thác Bạc Suối Sao tại xã Yên Trung và Yên Bình, huyện Thạch Thất. Đây là dự án chuyển tiếp; giai đoạn 1 của dự án được UBND tỉnh Hòa Bình cho phép triển khai thực hiện, đã hoàn thành, đưa vao khai thác, sử dụng từ năm 2007. Việc đầu tư giai đoạn 2 của dự án sẽ góp phần phát huy hiệu quả các công trình đã đầu tư, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực.

Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra hồ sơ giai đoạn 1 của dự án, yêu cầu nhà đầu tư khắc phục hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý sử dụng đất, đầu tư xây dựng công trình, quản lý và phân loại rừng, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định hiện hành. UBND thành phố giao đất, cho thuê đất thực hiện đầu tư giai đoạn 2 của dự án sau khi đã hoàn thành việc kiểm tra xử lý nêu trên.    

Sau khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, các sở, ngành liên của thành phố hướng dẫn nhà đầu tư triển khai dự án theo đúng các quy định, thủ tục và quy định của pháp luật; lập, trình phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, giám át việc triển khai dự án, bảo đảm nhà đầu tư thực hiện đúng  quy định của pháp luật có liên quan và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ đối với thành phố, nhất là nghĩa vụ tài chính.

Trong quá trình nghiên cứu, triển khai dự án, nhà đầu tư phải tuân thủ nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và các quy định pháp luật liên quan. Đặc biệt, quan tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy rừng; tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng công trình, không khai thác lâm sản; chú trọng phát triển diện tích rừng theo quy hoạch; đảm bảo công tác cấp nước sạch và thoát nước thải, thu gom và xử lý rác thải trong khu vực dự án.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật