Quận Nam Từ Liêm: Tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng đảng, phát triển kinh tế, xã hội (12:52 16/02/2017)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 543-TB/TU truyền đạt kết luận của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Quận ủy Nam Từ Liêm.


Theo đó, về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, quận Nam Từ Liêm tiếp tục lãnh đạo thực hiện toàn diện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định số 55 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên Quận ủy và cá nhân mỗi đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy cần nghiêm túc xây dựng kế hoạch hành động, chỉ rõ cách làm với các giải pháp cụ thể, quyết liệt nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém. Thực hiện tốt Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch 2016 - 2020, xây dựng kế hoạch 2021 - 2025 theo hướng đổi mới tư duy, sáng, tạo, cởi mở, tìm và xây dựng nhân tố người tài để đào tạo, trưởng thành từ cơ sở.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo đồng thuận xã hội, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của “Năm kỷ cương hành chính 2017”. Tập trung đẩy mạnh, cải cách hành, chính theo hướng thực chất, nghiêm túc xử lý cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; phân loại hồ sơ và xác định thời gian cần thiết trả hồ sơ; khuyến khích nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tăng cường họp giao ban trực tuyến giữa quận với phường, xây dựng Quận Nam Từ Liêm là đơn vị tiêu biểu trong thực hiện chính quyền điện tử.

Triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, gắn với bảo đảm an sinh xã hội. Chủ động nghiên cứu, xây dựng đề tài phát triển kinh tế quận theo hướng du lịch, dịch vụ, thương mại và bền vững; hỗ trợ nhân dân mở rộng, đầu tư sản xuất, kinh doanh, nhất là về các cơ chế, chính sách và cơ sở hạ tầng. Tăng cường quản lý đô thị, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; tập trung; đẩy mạnh xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại gắn với công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; kiên quyết không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, sai phép, phá vỡ quy hoạch, kiến trúc đô thị; nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ từ phường đến quận, quyết liệt xử lý sai phạm.

Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế. Nâng cao chất lượng cuộc vận động “'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, chính quvền trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch. Quản lý tốt vấn đề nhân khẩu, nhất là đối với những người đăng ký tạm trú trên địa bàn; từng bước hạn chế các loại hình tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.


Hồng Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật