Tập trung phát triển kinh tế, xã hội huyện Thạch Thất trong thời kỳ mới (15:20 09/01/2017)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 513-TB/TU truyền đạt kết luận của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tại buổi làm việc với Huyện ủy Thạch Thất.


Cho ý kiến về một số nhiệm vụ trọng tâm của huyện Thạch Thất, thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo, trước hết, tập trung xây dựng Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị của huyện trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện trong thời kỳ mới. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới.

Gắn thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” với làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ; chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và phẩm chất, lối sống của đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện tốt chủ đề công tác “Năm kỷ cương hành chính 2017” của thành phố, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền cấp huyện, cấp xã trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới, nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kỷ luật công vụ; kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cán bộ có hành vi vi phạm.

Về phát triển nông nghiệp, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển, nhân rộng các mô hình hiệu quả, các trang trại, các cùng chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hóa; từng bước hình thành và phát triển chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, tiến bộ khoa học kỹ thuật, giống mới vào sản xuất; đẩy mạnh cơ giới hóa để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, cung cấp sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao cho thị trường Thủ đô.

Về công nghiệp, xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch cụm, điểm công nghiệp; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp, làng nghề; phát triển sản xuất gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm; quan tâm, phối hợp giải quyết, xử lý ô nhiễm môi trường trong các làng nghề, cụm công nghiệp.

Đẩy mạnh phát triển mạnh thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện theo quy hoạch; khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng các khu du lịch, nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại, chợ trung tâm bằng nguồn vốn xã hội hóa. Tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng nông thôn mới, tập trung huy động nguồn lực, phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí cơ bản đạt và chưa đạt; giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; chú trọng giữ vững và nâng cao các tiêu chí liên quan đến chất lượng cuộc sống của người dân như: Thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất, y tế, văn hóa, môi trường, an ninh nông thôn. Có chính sách khuyến khích các loại hình doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực làng nghề, chế biến, sử dụng nguyên liệu và lao động nông nghiệp tại chỗ, tiêu thụ sản phẩm.

Quan tâm chỉ đạo củng cố, đổi mới hoạt động của các HTX, phát huy vai trò của HTX trong việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho xã viên; nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của HTX; tập trung xây dựng thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Chú trọng xây dựng đời sống văn hóa - xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của Thạch Thất; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe người dân. Tăng cường quốc phòng, quân sự địa phương, bảo đảm an ninh nông thôn, giữ vững ổn định tình hình từ cơ sở. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những vấn đề còn tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

Tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, tài nguyên môi trường, trật tự xây dựng; bảo đảm các quy hoạch trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm, đúng quy định. Đẩy nhanh, hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trên địa bàn; chú trọng quản lý, không để các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng phát sinh, có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi sai phạm. Duy trì thường xuyên công tác bảo vệ môi trường, nhất là môi trường tại các làng nghề, cụm công nghiệp.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật