Thành lập Ban Chỉ đạo của Thành ủy về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (09:23 22/12/2016)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1550-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo của Thành ủy về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Theo quyết định, đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy được giao làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo của Thành ủy về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy là Phó trưởng ban Thường trực; đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố là Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo của Thành ủy về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cấp ủy đảng trực thuộc của thành phố trong việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; các chỉ đạo của Thành ủy và các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật qua giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo ban hành quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên, quyết định Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo. Ban Nội chính Thành ủy là cơ quan Thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo về công tác hành chính thường xuyên. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do Thành ủy cấp theo quy định.


Hồng Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật