Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội (09:18 22/12/2016)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1527-QĐ/TU quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.


Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội là cấp ủy trực thuộc Thành ủy và là cấp ủy cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trong Khối. Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội có chức năng lãnh đạo trực tiếp các tổ chức cơ sở đảng trong Khối, bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, trường và các đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Khối trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội có các nhiệm vụ: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; lãnh đạo công tác cán bộ; lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội được thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc gồm: Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Kiểm tra. Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối gồm trưởng và không quá 2 cấp phó. Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, được trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc theo quy định, Ủy ban Kiểm tra và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối có con dấu để phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ.


Hồng Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật