Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội (09:15 22/12/2016)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1525-QĐ/TU quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội.


Theo đó, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội là cấp ủy trực thuộc Thành ủy và các cấp ủy cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trong khối. Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội có chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong khối trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và tổ chức chính trị - xã hội trong khối vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong khối chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia tham mưu, đề xuất với Thành ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng trong khối.

Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội có nhiệm vụ: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tuởng; lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; lãnh đạo công tác cán bộ; lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội được thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc gồm: Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra. Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phổ Hà Nội gồm trưởng và không quá 2 cấp phó. Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, được trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc theo quy định. Ủy ban Kiểm tra và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối có con dấu để phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ.


Hồng Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật