HNP - Sáng 22/8, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đã làm việc với Huyện ủy Thanh Oai về tình hình thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 04/7/2017, của Thành ủy Hà Nội "Về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội".

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có Kế hoạch số 70-KH/BTGTU về việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố”.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa có Văn bản số 857-TB/TU thông báo kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 02 của Thành ủy kiểm tra việc thực hiện Chương trình tại huyện Thanh Oai.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa có Văn bản số 856-TB/TU thông báo kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy kiểm tra việc thực hiện Chương trình tại huyện Quốc Oai.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/8, Văn phòng Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 866-TB/TU truyền đạt Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 918-CV/BTGTU, ban hành ngày 11/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường phổ thông.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa có Văn bản số 838-TB/TU thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU tại phiên họp sơ kết 6 tháng đầu năm; triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Ban Chỉ đạo.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có Văn bản số 26-TB/BTGTU thông báo kết luận của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tại Hội nghị làm việc với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC), Sở Y tế và các cơ quan báo chí Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Sau 01 năm thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU, ngày 26/4/2016, của Thành ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”, đến nay, những kết quả đạt được đã khẳng định chủ trương đúng đắn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Chỉ đạo Chương trình số 01 của Thành ủy khóa XVI vừa ban hành thông báo số 15-TB/BCĐ về kết luận của Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy tại Hội nghị đánh giá kết quả 01 năm triển khai thực hiện Chương trình.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem