HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 50-HD/BTGTU tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/1, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ 12 để xem xét, quyết nghị một số vấn đề trọng tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ Thủ đô trong năm 2018. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dự và phát biểu kết luận Hội nghị. Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bí thư Thành ủy.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có Văn bản số 1136-CV/BTGTU triển khai hoạt động văn hóa, văn nghệ và tổ chức quản lý lễ hội Xuân Mậu Tuất 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 8/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 1124-CV/BTGTU triển khai tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Xem chi tiết...

HNP - Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy Hà Nội vừa có Kế hoạch số 13-KH/BCĐ, tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 242-BC/TU, sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19/11/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “về tăng cường lãnh đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới”.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1113-TB/TU truyền đạt kết luận hội nghị gặp mặt đại biểu tiêu biểu trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa có Văn bản số 821-CV/TU, thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 về việc tổ chức Tết năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giao Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 48-HD/BTGTU tuyên truyền mừng xuân Mậu Tuất 2018 và kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018).

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 66-KH/TU triển khai Kết luận số 22-KL/TW ngày 7/11/2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW "về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020".

Xem chi tiết...

Bài viết Xem