HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU, tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ của Thành phố Hà Nội trong tình hình mới.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 7/5, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành Kế hoạch số 100-KH/BTGTU truyền thông triển khai xây dựng và thực hiện Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Chỉ đạo Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 09-KH/TU về tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình 06-CTr/TU, ngày 29/6/2016, của Thành ủy (khóa XVI) về “Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại giai đoạn 2016 - 2020”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 1286-CV/BTGTU về đẩy mạnh tổ chức thực hiện Chỉ thị 25-CT/TU của Thành ủy về việc cung cấp thông tin, trả lời báo chí.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 60-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948  -11/6/2018).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/4, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01 của Thành ủy khóa XVI ban hành Thông báo số 22-TB/BCĐ truyền đạt kết luận của Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy tại Hội nghị giao ban quý I/2018.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1370-TB/TU truyền đạt kết luận của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 59-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3567-QĐ/TU về Quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm TP Hà Nội: “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa có Thông báo số 1359/TB-TU truyền đạt kết luận Hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP với lãnh đạo quận, huyện, thị xã Quý I năm 2018.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem