HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành thông báo số 818-TB/TU về kết quả giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”; Kế hoạch 01/KH-BCĐ197 ngày 03/3/2017 của Ban Chỉ đạo 197 về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII của Thành ủy Hà Nội vừa có kế hoạch tổng kết việc thực hiện Nghị quyết về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 50-KH/TU về sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 123-KH/TU ngày 25/6/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 10/7, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu trên địa bàn Thành phố nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017). Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà  Nội vừa ban hành Kế hoạch số 49-KH/TU về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thống báo số 810-TB/TU truyền đạt kết luận Hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND thành phố với lãnh đạo quận, huyện, thị xã quý II/2017.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 886-TB/BTCTU về việc tuyển sinh cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2018 với chương trình học bằng tiếng Nhật và đào tạo thạc sỹ ở 2 chuyên ngành Luật, Kinh tế.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành thông báo số 766-TB/TU về Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVI), nhiệm kỳ 2015-2020.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 755-TB/TU truyền đạt kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ưong Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) tại huyện Hoài Đức.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 751-TB/TU truyền đạt kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) tại huyện Chương Mỹ.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem