HNP - Ngày 18/8, Văn phòng Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 866-TB/TU truyền đạt Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 918-CV/BTGTU, ban hành ngày 11/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường phổ thông.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa có Văn bản số 838-TB/TU thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU tại phiên họp sơ kết 6 tháng đầu năm; triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Ban Chỉ đạo.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có Văn bản số 26-TB/BTGTU thông báo kết luận của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tại Hội nghị làm việc với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC), Sở Y tế và các cơ quan báo chí Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Sau 01 năm thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU, ngày 26/4/2016, của Thành ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”, đến nay, những kết quả đạt được đã khẳng định chủ trương đúng đắn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Chỉ đạo Chương trình số 01 của Thành ủy khóa XVI vừa ban hành thông báo số 15-TB/BCĐ về kết luận của Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy tại Hội nghị đánh giá kết quả 01 năm triển khai thực hiện Chương trình.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn số 698-CV/TU chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 837-TB/TU truyền đạt kết luận của Thường trực Thành ủy về chủ trương tiếp tục tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông tri số 12-TT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 825-TB/TU truyền đạt kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy khóa XVI tại hội nghị giao ban quý II/2017 Chương trình số 02 của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem