HNP - Ngày 5/12, Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XVI) về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 28/11, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 60-KH/TU triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2017).

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 59-KH/TU triển khai tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 15/11/1997 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao chất lượng, tăng cường sự lãnh đạo và quản lý công tác báo chí - xuất bản Hà Nội”.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 58-KH/TU về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/11, tại Hà Đông, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI đã tổ chức Hội nghị lần thứ 11 để thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng của Thành phố. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì và phát biểu kết luận Hội nghị. Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 1055-CV/BTGTU đề nghị việc bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 45-HD/BTGTU về tổ chức bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội hằng năm.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 43-HD/BTGTU về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972 - 12/2017).

Xem chi tiết...

Bài viết Xem