HNP - Ngày 12/2, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 1179-TB/TU truyền đạt kết luận của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tại buổi thăm và làm việc với Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 54-HD/BTGTU về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế, xã hội năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có Văn bản số 55-HD/BTGTU, hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có Văn bản số 52-HD/BTGTU, hướng dẫn tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 52-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 71-KH/TU tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1151-TB/TU truyền đạt kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy tại Hội nghị giao ban quý IV/2017.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1161-TB/TU về hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1164-TB/TU truyền đạt kết luận của Thường trực Thành ủy về kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy vừa ban hành Thông báo số 43-TB/BCĐ truyền đạt kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem