HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1194-TB/TU truyền đạt kết luận của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tại Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc với nông dân Thủ đô năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/3, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 85-KH/TU, tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội (khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (01/8/2008 - 1/8/2018).

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 05-KH/BCĐ, tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI) về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa có Văn bản số 1192-TB/TU thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có Văn bản số 1194-CV/BTGTU về việc tuyên truyền Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018).

Xem chi tiết...

HNP - Ban Chỉ đạo Xây dựng Đề án chính quyền đô thị Thành ủy Hà Nội vừa có Kế hoạch số 03-KH/BCĐ xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 83-KH/TU về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư “về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 80-KH/TU triển khai công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy vừa ban hành Kế hoạch số 29-KH/BCĐ triển khai tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI) về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020".

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa có Văn bản số 1186-TB/TU thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Ban Dân vận Thành ủy.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem