Tăng cường chỉ đạo trong công tác chống buôn lậu, gian lận thưomg mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế (17:09 14/05/2018)


HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản 3356/VP-KT, tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác chống buôn lậu, gian lận thưomg mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế.


Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Công Thương (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) chủ trì, phối hợp các Sở: Y tế, Khoa học và Công nghệ, Công an thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Thuế thành phố Hà Nội và đơn vị liên quan tổng hợp, đề xuất, tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế trên địa bàn Thành phố theo ý kiến của Bộ Y tế tại Văn bản số 2106/BYT-KH-TC ngày 18/4/2018 về việc tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế; báo cáo UBND Thành phố trước ngày 20/5/2018.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật