Phê duyệt định mức chi phí giết mổ gia súc, gia cầm theo phương thức công nghiệp, bán công nghiệp (15:15 12/10/2017)


HNP - Ngày 11/10, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 7063/QĐ-UBND phê duyệt định mức chi phí giết mổ gia súc, gia cầm theo phương thức công nghiệp, bán công nghiệp áp dụng cho các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo các tiêu chí được hỗ trợ theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012; Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND Thành phố.


Theo quyết định, Áp dụng định mức chi phí giết mổ theo mức quy định tại Quyết định số 7446/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND Thành phố về việc phê duyệt định mức chi phí giết mổ gia súc, gia cầm theo phương thức công nghiệp, bán công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đủ điều kiện được hỗ trợ theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND Thành phố và được phê duyệt tại Quyết định số 6655/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của UBND Thành phố đến ngày 30/4/2017, cụ thể như sau:

Định mức chi phí giết mổ công nghiệp: Giết mổ lợn là 63.870 đồng/con; Giết mổ bò là 244.230 đồng/con; Giết mổ gia cầm là 2.120 đồng/con.

Định mức chi phí giết mổ bán công nghiệp: Giết mổ lợn: loại hình giết mổ treo là 36.860 đồng/con, loại hình giết mổ trên sàn là 30.540 đồng/con; Giết mổ bò là 140.890 đồng/con; Giết mổ gia cầm là 1.770 đồng/con.

Phê duyệt định mức chi phí giết mổ gia súc, gia cầm đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm khi được UBND Thành phố phê duyệt được hưởng chính sách khuyến khích hỗ trợ giết mổ quy định tại Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012, để thực hiện từ ngày 01/7/2017, như sau:

Định mức chi phí giết mổ công nghiệp: Giết mổ lợn là 45.795 đồng/con; Giết mổ bò là 147.768 đồng/con; Giết mổ gia cầm là 1.902 đồng/con.

Định mức chi phí giết mổ bán công nghiệp: Giết mổ lợn: loại hình giết mổ treo là 35.156 đồng/con, loại hình giết mổ trên sàn là 28.991 đồng/con; Giết mổ bò là 135.995 đồng/con; Giết mổ gia cầm là 1.747 đồng/con.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp cùng Sở Tài chính rà soát, trình UBND Thành phố phê duyệt danh sách các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo các tiêu chí được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012; Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội; Thực hiện việc hỗ trợ chi phí giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố theo đúng trình tự, thủ tục, chế độ Nhà nước quy định.

Tiếp nhận hồ sơ, chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát, phê duyệt khối lượng và thanh toán kinh phí hỗ trợ cho các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo chính xác về điều kiện, tiêu chí và mức hỗ ữợ theo quy định hiện hành của Nhà nước; Quyết định giao và phân bổ dự toán, quyết toán kinh phí cho các đơn vị triển khai thực hiện theo chế độ quản lý tài chính hiện hành...


Việt Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật