Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình công tác năm 2017 của Ủy ban Quốc gia (14:33 12/10/2017)


HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 4902/UBND-KGVX thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ủy ban Quốc gia.  


Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 8086/VPCP-KGVX ngày 02/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trong Chương trình công tác năm 2017 của Ủy ban Quốc gia; UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các huyện, quận, thị xã tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
Đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 tại Công văn số 2329/CV-BCĐ ngày 15/5/2017 của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố; đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đúng nội dung, yêu cầu, báo cáo UBND Thành phố. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy lồng ghép với hoạt động chuyên môn của đơn vị.
 
Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ triển khai việc mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV; đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone theo Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo UBND Thành phố; Sở Tài chính cân đối, bố trí kinh phí đảm bảo công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy của Thành phố; Công an thành phố Hà Nội đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương.

Bình An


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật