Thực hiện kết luận của Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với BHXH TP Hà Nội (16:38 14/09/2017)


HNP - Ngày 12/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4456/UBND-KGVX thực hiện Thông báo số 848-TB/TU ngày 10/8/2017 của Thành ủy về ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2017 và thời gian tiếp theo.


Theo đó, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội hàng tháng tổng hợp, phân tích, phân loại các đơn vị nợ, chuyển Sở LĐ,TB&XH, Thanh tra thành phố Hà Nội, Cục Thuế thành phố Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp đôn đốc, thanh tra, kiểm tra thu hồi nợ BHXH; đồng thời, tiếp nhận danh sách các đơn vị do Sở LĐ,TB&XH, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã thực hiện thanh tra, kiểm tra có nội dung yêu cầu đơn vị nợ BHXH, chưa tham gia BHXH để tiếp tục theo dõi, đôn đốc.

Phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai, tổ chức thực hiện các biện pháp thu nợ BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động; Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHYT, BHTN và xử lý vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Phối hợp cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHXH, BHYT, BHTN. Hoàn thành chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế 82,8% năm 2017, phấn đấu đạt trên 90,1% trước năm 2020.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh BHYT, phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; đồng thời, chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp có hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh BHYT để xảy ra tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Tổng hợp, báo cáo tình hình rà soát việc chỉ định thuốc, dịch vụ y tế hợp lý, đảm bảo chất lượng điều tri, phấn đấu tiết kiệm giảm chi phí bình quân 10% so với năm trước của các cơ sở y tế có ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT.

Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế thành phố Hà Nội, Cục Thống kê thành phố Hà Nội cập nhật danh sách các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố nhưng chưa tham gia BHXH, BHYT để tập trung khai thác, phát triển, yêu cầu các doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Tổng hợp, đề xuất UBND Thành phố kiến nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam báo cáo Quốc hội, Chính phủ xem xét, sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 trong việc khởi kiện doanh nghiệp nợ BHXH ra Tòa án.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Sở Tài chính tổ chức tốt việc đấu thầu thuốc; Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng quỹ BHYT của các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT, xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT có lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; Yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh chủ động rà soát việc chỉ định thuốc, dịch vụ y tế hợp lý, đảm bảo chất lượng điều trị, phấn đấu tiết kiệm giảm chi phí bình quân 10% so với năm trước.

Chủ trì, phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội nghiên cứu, tham mưu việc hỗ trợ mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn Thành phố, bảo đảm khoa học, tránh tâm lý trông chờ, ỷ lại.

Sở LĐ,TB&XH: Khi thực hiện thanh tra, kiểm tra về lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp lồng ghép nội dung thanh tra, kiểm tra việc đóng BHXH, nợ BHXH. Khi kết luận thanh tra, kiểm tra yêu cầu đơn vị nộp số tiền nợ BHXH hoặc tham gia BHXH cho người lao động đối với đơn vị chưa tham gia, trốn đóng BHXH.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở LĐ,TB&XH, Sở Tài chính, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã: Phối hợp Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tổ chức tốt việc khai thác, liên thông dữ liệu quản lý, không để bỏ sót doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp BHXH được vinh danh, khen thưởng, tham gia dự đấu thầu và đầu tư các dự án của Thành phố.

Công an thành phố Hà Nội: Trong quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thông báo kịp thời cho BHXH cùng cấp về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trong lĩnh vực BHXH và các hành vi vi phạm pháp luật khác để BHXH có kế hoạch phối hợp và chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả; đồng thời, cử cán bộ tham gia đầy đủ đoàn kiểm tra, thanh tra do các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật