Tăng cường kiểm tra về chống thất thu và chấn chỉnh công tác quản lý khoán thuế đối với cơ sở kinh doanh (15:07 13/09/2017)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4422/UBND-KT yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra chỉ đạo về chống thất thu và chấn chỉnh công tác quản lý khoán thuế đối với cơ sở kinh doanh.


Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu cơ quan Thuế thành phố Hà Nội tăng cường kiểm tra, tổ chức thực hiện và chỉ đạo về chống thất thu, chấn chỉnh công tác quản lý khoán thuế đối với cơ sở kinh doanh, đảm bảo: Thực hiện chống thất thu đúng quy định của pháp luật thuế một cách khách quan, bình đẳng.

Cơ quan thuế và các cơ quan ban ngành trên địa bàn phải có sự phối hợp, đồng thuận theo sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên; Thực hiện chống thất thu có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; kết hợp đồng bộ và hài hòa các biện pháp thanh tra, kiểm tra, khảo sát, vận động, tuyên truyền, đấu tranh để người nộp thuế tự giác kê khai doanh thu sát với thực tế.

Căn cứ kết quả chống thất thu để thực hiện, đề xuất các biện pháp chấn chỉnh công tác quản lý khoán thuế đối với cơ sở kinh doanh; đề xuất biện pháp để chuyển mạnh hộ kinh doanh quy mô lớn, hộ kinh doanh ngành nghề, lĩnh vực có nhiều rủi ro đang quản lý theo mô hình khoán sang nộp thuế theo kê khai và hạch toán kế toán theo quy định.

Việc triển khai chống thất thu thuế và chấn chỉnh công tác quản lý khoán thuế đối với cơ sở kinh doanh được thực hiện trên phạm vi toàn thành phố và tập trung vào các quận, huyện, thị xã lớn.

Thời gian thực hiện kiểm tra chống thất thu thuế từ tháng 9/2017 đến hết tháng 12/2017.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí của Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật thuế, chủ trương của Trung ương về việc chống thất thu thuế và chấn chỉnh công tác quản lý khoán thuế đối với cơ sở kinh doanh của cơ quan thuế.

UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác chống thất thu của Chi cục Thuế. Tạo điều kiện và đảm bảo an ninh, an toàn cho các Đoàn Kiểm tra liên ngành khi thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế trên địa bàn.

UBND các phường, xã, thị trấn chỉ đạo các bộ phận chức năng xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Hội đồng tư vấn thuế đối với công tác chống thất thu và chấn chỉnh công tác quản lý khoán thuế đối với cơ sở kinh doanh. Tăng cường và đẩy mạnh công tác tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật thuế, chủ trương chống thất thu thuế của Nhà nước đến toàn thể nhân dân thông qua hệ thống thông tin cơ sở…


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật