Giao nhiệm vụ triển khai cam kết sau Hội nghị “Hà Nội 2017 - Hợp tác đầu tư và phát triển” (18:56 01/09/2017)


HNP - Ngày 31/8, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 4259/UBND-KT giao nhiệm vụ triển khai các cam kết sau Hội nghị “Hà Nội 2017 - Hợp tác đầu tư và phát triển”.


Theo đó, để triển khai có hiệu quả các nội dung, cam kết tại Hội nghị, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan: Đối với các đề xuất dự án ký biên bản ghi nhớ hợp tác với thành phố tại Hội nghị, Sở Quy hoạch Kiến trúc rà soát, giới thiệu địa điểm và cung cấp thông tin quy hoạch để nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư sớm thực hiện thủ tục đầu tư. Các sở, ngành phối hợp, hỗ trợ cung cấp thông tin liên quan trong lĩnh vực quản lý ngành, làm cơ sở để các nhà đầu tư có thể lập đề xuất dự án và sớm triển khai thủ tục đầu tư cũng như các thủ tục liên quan theo quy định.

Đối với các cam kết, thỏa thuận ghi nhớ hỗ trợ chương trình an sinh xã hội tại Hội nghị: Các sở, ban, ngành chủ động phối hợp nhà tài trợ và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết việc triển khai tiếp nhận và thực hiện chương trình hỗ trợ đảm bảo minh bạch, hiệu quả; định kỳ 6 tháng tổng hợp tiến độ và đánh giá kết quả triển khai thực hiện báo cáo UBND thành phố.

Các Sở Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với nhà đầu tư, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai 7 nội dung cam kết tại Hội nghị, báo cáo UBND thành phố trong tháng 9/2017. Đối với các nội dung được phân công phối hợp, các sở, ngành và đơn vị liên quan có trách nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin thuộc phạm vi chuyên ngành quản lý để đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch tiếp nhận và triển khai hiệu quả chương trinh hỗ trợ; định kỳ 3 tháng tổng hợp kết quả thực hiện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung, báo cáo UBND thành phố.

Đối với các dự án được phê duyệt đề xuất dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi, trao quyết định chủ trương đầu tư tại Hội nghị: Các sở, ngành có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chuyên ngành đối với dự án đầu tư và các hoạt động của dự án thuộc thẩm quyền; hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện thủ tục hành chính, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất thành phố thực hiện việc tổ chức, giám sát và đánh giá dự án đầu tư, định kỳ 3 tháng tổng hợp, báo cáo UBND thành phố tiến độ triển khai các dự án.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật