Phê duyệt Điều lệ Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội (11:32 05/09/2017)


HNP - Ngày 31/8, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6131/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Điều lệ Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội.


Theo đó, Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các đấu giá viên làm việc trong các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội, tự nguyện thành lập. Hoạt động của Hội trên cơ sở tự quản, tự trang trải kinh phí hoạt động, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành có liên quan. Hội có nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đấu giá viên là thành viên của Hội; xây dựng các giá trị chuẩn mực của đấu giá Thủ đô, duy trì sự ổn định, phát triển hoạt động bán đấu giá tài sản tại thành phố Hà Nội; phát triển đội ngũ đấu giá viên có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng nhu cầu bán đấu giá của xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và của đất nước.

Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội đuợc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trụ sở của Hội đặt tại: Lô số 06 - BT3, Khu đô thị mới cầu Bươu, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Hội hoạt động trên phạm vi thành phố Hà Nội trong lĩnh vực đấu giá tài sản. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội và các sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực đấu giá tài sản của Hội theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Hội gồm: Đại hội; Ban Chấp hành; Ban Thường vụ; Ban Kiểm tra; Văn phòng Hội và các ban chuyên môn.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật