Duy tu, duy trì hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, vườn hoa theo phân cấp trên địa bàn các quận, huyện, thị xã (14:28 21/04/2017)


HNP - Ngày 20/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1867/UBND-KT về duy tu, duy trì hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, vườn hoa theo phân cấp trên địa bàn các quận, huyện, thị xã.


Theo đó, xét đề nghị của UBND huyện Gia Lâm và UBND huyện Thanh Trì về việc duy tu, duy trì hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, vườn hoa trên địa bàn hai huyện, UBND TP có ý kiến như sau:

Năm 2016, UBND TP đã có nhiều văn bản chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã chủ động rà soát, xây dựng phương án đấu thầu, tổ chức thực hiện theo phân cấp tại Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND TP. Tuy nhiên, một số UBND quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện còn chậm, chưa quyết liệt (trong đó, có UBND huyện: Gia Lâm, Thanh Trì). UBND TP yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã bám sát chỉ đạo của UBND TP và tập trung tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định.

Đối với những đơn vị chưa tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu để cung ứng dịch vụ công ích, cho phép tiếp tục đặt hàng thực hiện duy tu, duy trì hệ thống chiếu sáng, thoát nước, vườn hoa, cây xanh… đến hết quý II/20217; khẩn trương xây dựng các tiêu chí đấu thầu theo hướng áp dụng hoa học, công nghệ, tăng cường cơ giới hóa giảm lao động thủ công, giảm giá thành sản phẩm dịch vụ để tổ chức đấu thầu cung ứng dịch vụ công ích các lĩnh vực đủ điều kiện theo đúng quy định, thực hiện từ ngày 1/7/2017.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật