Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động của Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội (08:58 21/03/2017)


HNP - Ngày 17/3, UBND Thành phố  ban hành văn bản số 1188/UBND-KGVX về việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động của Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội.


Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo số 311/TB-VP ngày 30/12/2016. Cụ thể:
 
Kiểm tra cụ thể, chính xác, rà soát, giải trình quá trình, quy trình, thủ tục tuyển dụng đối với số lao động của Công ty phải dừng, nghỉ việc theo quy định của Luật Lao động, đảm bảo phù hợp nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh từng giai đoạn tuyển dụng. Làm rõ thẩm quyền doanh nghiệp nhà nước tuyển dụng số lao động này.
 
Phối hợp Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội rà soát năng lực, trình độ người lao động có đủ điều kiện làm việc và có nguyện vọng chuyển sang làm việc tại Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội; thống nhất số lượng người lao động chuyển giao.
 
Bên cạnh đó, Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội lập phương án chi trả trợ cấp cho người lao động phải dừng, nghỉ việc theo hướng dẫn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
 
Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các Sở, ngành liên quan hướng dẫn, thẩm định chế độ chính sách đối với người lao động phải dừng, nghỉ việc của Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội đúng quy định pháp luật và Thành phố; Đôn đốc Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, gửi Sở Tài chính (trước ngày 26/3/2017) tổng họp, báo cáo UBND Thành phố.
 
Sở Tài chính hướng dẫn Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội xác định nguồn kinh phí chi trả và thực hiện chi trả trợ cấp cho người lao động phải dừng, nghỉ việc đúng quy định pháp luật và Thành phố. Tổng hợp chung, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 3/2017.
 
Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo số 311/TB-VP ngay 31/12/2016.

Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật