Thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phố Hà Nội (09:14 21/03/2017)


HNP - Ngày 17/3, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1771/QĐ-UBND về việc Thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.


Theo đó, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có trụ sở chính đặt tại số 89, phố Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức và hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đồng thời, chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan nhà nước có thấm quyền.
 
Trung tâm có chức năng tham mưu, giúp Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật.
 
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm: Lãnh đạo Trung tâm và các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ: Bộ phận Hành chính - Tổng hợp; Bộ phận Kiểm định - Thử nghiệm.
 
Biên chế sự nghiệp của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nằm trong tổng biên chế của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được UBND Thành phố giao hàng năm. Trước mắt, điều chuyển 12 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp đã giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (10 viên chức và 02 lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP) sang Trung tâm.
 
Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Trung tâm căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành và quy định tại Quyết định này.

Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật