Quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (09:17 21/03/2017)


HNP - Ngày 17/3, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1774/QĐ-UBND về việc Quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.


Theo đó, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý các dịch vụ công về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật.
 
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời, chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
 
Cơ cấu tổ chức của Chi cục gồm: Lãnh đạo Chi cục và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Chi cục: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Quản lý tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng; Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại thành phố Hà Nội; Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục có Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phố Hà Nội.
 
Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của Chi cục được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ được cấp có thẩm quyền giao.
 
Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Chi cục căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành và quy định tại Quyết định này.

Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật