Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (15:13 17/02/2017)


HNP - Ngày 16/2, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 174/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014, của Thủ tướng Chính phủ.


Theo đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ đã được ký kết giữa UBND Thành phố với Hội Nông dân Thành phố.
 
Chỉ đạo công tác xây dựng chương trình phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật của Nhà nước cho nông dân, đặc biệt là pháp luật về đất đai, hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai của nông dân.
 
Tổ chức xây dựng các chương trình hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ để Hội Nông dân tham gia kịp thời, hiệu quả trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
Chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo.
 
Hội Nông dân Thành phố là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. UBND Thành phố giao Thường trực Ban chỉ đạo lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt, cấp theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/02/2017.

Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật