Công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch Kiến trúc (12:29 17/02/2017)


HNP - Ngày 14/2, UBND TP đã ban hành kế hoạch số 1109/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội.


Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này 01 TTHC được ban hành mới (Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh), 03 TTHC được sửa đổi, bổ sung (Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh; Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình; Chấp thuận bản vẽ Tổng mặt bằng và Phương án kiến trúc), 02 TTHC bị hủy bỏ, bãi bỏ (Giới thiệu địa điểm quy hoạch; Cung cấp thông tin quy hoạch) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở QHKT thành phố Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các văn bản: Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND TP Hà Nội về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở QHKT; Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở QHKT.


Đàm Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật