Áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi (06:29 17/02/2017)


HNP - Ngày 15/2, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 566/UBND-KT, tiếp tục áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.


Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Tài chính cùng đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 122/QĐ-BCT ngày 16/01/2017 của Bộ Công Thương trên địa bàn Thành phố. Cụ thể, thực hiện tham mưu, đề xuất các biện pháp bình ổn giá trên địa bàn Thành phố theo quy định; Hướng dẫn các chi phí khác có liên quan theo thẩm quyền trong phạm vi mức tối đa theo quy định; Tiếp nhận đề nghị về giá tối đa và đăng ký giá, thực hiện kiểm soát chi phí hình thành giá tối đa, kiểm soát việc đăng ký giá theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân thuộc diện đăng ký giá trên địa bàn Thành phố theo thẩm quyền.
 
Bên cạnh đó, thực hiện việc công khai mức giá tối đa sản phẩm sữa của tổ chức, cá nhân thuộc diện đăng ký giá trên địa bàn Thành phố theo thẩm quyền. Thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện biện pháp bình ổn giá hàng tháng và trường hợp có yêu cầu khác, báo cáo UBND Thành phố và Bộ Công Thương.
 
Sở Công thương cần chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện bình ổn giá; Xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý.

Vũ Phong


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật