Tạm dừng, chưa triển khai nội dung đề xuất của dự án xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm Hà Nội (06:26 17/02/2017)


HNP - Ngày 15/2, UBND TP Hà Nội ban hành Thông báo số 81/TB-UBND truyền đạt kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố tại cuộc họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm Hà Nội.


Theo đó, thành phố đã thành lập các Ban quản lý dự án hoạt động và thực hiện nhiệm vụ. Các sở, ngành chịu trách nhiệm quản lý nhà nước, không trực tiếp thực hiện đầu tư xây dựng các dự án. UBND thành phố thống nhất tạm dừng, chưa triển khai những nội dung đề xuất của dự án dầu tư xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm Hà Nội.

Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành rà soát toàn bộ các dự án đầu tư thuộc lĩnh, vực khoa học và công nghệ, gồm: Dự án Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Giám định công nghệ tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; dự án Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm Hà Nội; dự án đầu tư nâng cấp mở rộng hệ thống các phòng thí nghiệm thuộc lĩnh vực đo lường và thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Hà Nội, báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND thành phố.

Đối với dự án Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm Hà Nội giao Sở Khoa học và Công nghệ: Rà soát lại toàn bộ hồ sơ dự án, báo cáo chi tiết về mục tiêu, quá trình lập, xây dựng dự án, những công việc đã triển khai, thực hiện. Thống kê các đơn vị, cơ sở nghiên cứu đã đầu tư phát triển cây Hoa Lan tương tự dự án đang thực hiện trên địa bàn Thành phố. Trên cơ sở đó phân tích, đề xuất quy mô xây dựng; nhu cầu về nguồn nhân lực; thị trường tiêu thụ về giống Hoa Lan báo cáo UBND thành phố.

Rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, chuyển sang cơ chế hoạt động tự chủ, tự chịu trách nhiệm; bảo toàn tài giá trị sản và nguồn vốn giao, đảm bảo lấy thu bù chi, hoạt động có hiệu quả, giảm cán bộ quản lý, đầu tư trang thiết hiện đại. Các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động có hiệu quả, có thể vay vốn hoạt động từ nguồn vốn của thành phố (Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội). Các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả (nếu có), báo cáo UBND thành phố giải thể.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị tham mưu, thẩm định các dự án phải có quan điểm rõ ràng, kiên quyết, không có nguồn kinh phí không đề xuất; đảm bảo tính hiệu quả các dự án, khẳng định đề xuất thực hiện được hoặc không thực hiện, báo cáo UBND thành phố.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật