Chuyển Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội thành công ty cổ phần (21:30 11/01/2017)


HNP - Ngày 11/1, UBND Thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 124/UBND-KT về việc thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy vể việc chuyển Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội thành công ty cổ phần.


Trước đó, Thành ủy Hà Nội có Thông báo số 514-TB/TU ngày 30/12/2016 trong đó kết luận về việc chuyển Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội thành Công ty cổ phần như sau:
 
Đồng ý phương án 3 theo đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND Thành phố tại Báo cáo số 484-BC/BCS ngày 15/12/2016. Chấp thuận việc chuyển nợ thành cổ phần vốn góp khi thanh toán tiền mua cổ phần và công nhận kết quả bán cổ phần của Công ty. Giữ nguyên vốn điều lệ theo Quyết định số 7867/QĐ-UB là 47.168.600 000 đồng; chuyển 397.100.000 đồng từ cơ cấu cổ phần mua ưu đãi sang cổ đông mua đấu giá (số lượng cổ phần ưu đãi đã bán cho cán bộ, công nhân viên khi mua cổ phần hóa khách sạn Hacinco năm 1998); công nhận kết quả Đại hội cổ đông lần thứ nhất ngày 02/12/2005 của Công ty.
 
Ban Cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật, thực hiện các bước theo quy trình để chuyển Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội thành công ty cổ phần theo nội dung phương án trên, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Thành ủy trong quý 1/2017.
 
UBND Thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn và phối hợp Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội thực hiện các bước theo quy trình để chuyển Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội thành Công ty cổ phần theo kết luận của Thường trực Thành ủy; thực hiện nghiêm túc Kết luận số 2125/KL-TTCP ngày 01/9/2009 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần tại Hà Nội, đã được Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại văn bản số 6561/VPCP-KNTN ngày 22/9/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra; tham mưu báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật