HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 256/TB-UBND truyền đạt kết luận của tập thể lãnh đạo UBND thành phố về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

Xem chi tiết...

HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND triển khai các giải pháp khắc phục các hạn chế yếu kém trong công tác quản lý nhà nước môt số lĩnh vực theo kết quả kiểm điểm công tác năm 2017 của Tập thể Ban cán sự đảng UBND Thành phố và chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/3, Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất TP ban hành Văn bản số 1061/BCĐ về tăng cường các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 1044/UBND-KT, ban hành ngày 14/3, UBND TP yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai công tác Hội nhập quốc tế về kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành các Quyết định số 1264/QĐ-UBND, 1265/QĐ-UBND, 1266/QĐ-UBND,1267/QĐ-UBND,1268/QĐ-UBND,1269/QĐ-UBND,1270/QĐ-UBND về kiện toàn các Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/3, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 1784/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan than mưu chỉ đạo thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa đến năm 2020.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND thành phố vừa có Thông báo số 48/TB-VP về kết luận của đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp báo cáo tiến độ hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/3, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 1029/UBND-KT cho ý kiến về việc tham gia Lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ năm 2018 tại TP Cần Thơ.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1012/UBND-KT đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thỏa thuận phương án xử lý triệt để hiện tượng mạch đùn, mạch sủi cống Cẩm Đình, huyện Phúc Thọ.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 1032/BCĐTHADS về việc thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Hội nghị triển khai công tác THADS, hành chính năm 2018.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem