HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 325/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 449/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan hướng dẫn bổ sung thực hiện tiêu chí 18.6 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/1, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 468/VP-KT cho ý kiến về việc áp dụng TCVN 11856:2017 về chợ kinh doanh thực phẩm.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 339/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đê tả Đáy kết hợp giao thông trên địa bàn huyện Hoài Đức.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 346/QĐ-UBND xếp hạng di tích Kiến trúc - Nghệ thuật đình Bách Kim, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/1, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND triển khai "Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam" năm 2018 của thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/1, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án 1 "Truyền thông phòng, chống mua bán người đến năm 2020 thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ trên địa bàn TP Hà Nội".

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/1, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 194/UBND-KT yêu cầu sở, ngành liên quan tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến sản xuất, kinh doanh, chế biến sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 192/UBND-KT cho ý kiến về đầu tư tu sửa, nâng cấp đường hành lang chân đê hữu Hồng, thuộc địa bàn huyện Thường Tín.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/1, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú".

Xem chi tiết...

Bài viết Xem