HNP - Ngày 16/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1339/QĐ-UBND về việc Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2018 của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1360/QĐ-UBND về việc xếp lại hạng doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1369/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/3, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1376/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án do Tổ chức Projects Abroad Foundation/Anh tài trợ cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/3, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 271/TB-UBND truyền đạt kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố xem xét việc thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục và Đào tạo trên cơ sở hợp nhất một số Ban Chỉ đạo hiện có của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/3, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1170/UBND-KT, triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành Công Thương.

Xem chi tiết...

HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1285/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng, tỷ lệ 1/500, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND Thành phố vừa có Văn bản số 1893/VP-KT, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1335/QĐ-UBND về việc đính chính vị trí giá đất làm căn cứ thu tiền sử dụng đất tái định cư ghi tại Điều 1, Quyết định số 6336/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND TP vừa có Văn bản số 1875/VP-TKBT đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo kết quả công tác Quý I/2018, nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2018, kết quả tổ chức họp, hội nghị năm 2017 và kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND TP giao.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem