HNP - Ngày 27/4, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 1827/UBND-KT yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 13/02/2018 của UBND Thành phố về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 1786/UBND-KT tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định Nhà nước về trông giữ phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/4, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND, ngày 22/3/2017 ban hành Quy định về đảm bảo an toàn phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2044/QĐ-UBND thành lập Trường Trung học phổ thông Xuân Phương trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2013/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1817/UBND-TKBT về việc kiểm tra thông tin báo nêu về cơ sở mầm non Tràng An, tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì; Văn bản số 1818/UBND-TKBT về việc kiểm tra thông tin VTV phản ánh về cơ sở vật chất tại các trường học khu vực ngoại thành Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô trong năm 2018 và chào mừng năm mới 2019.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2929/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện công điện khẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống bệnh dại năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/4, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 1799/UBND-ĐT chỉ đạo về việc tham gia tố tụng hành chính và thực hiện bản án có hiệu lực của pháp luật.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1766/UBND-ĐT yêu cầu sở, ngành liên quan thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020).

Xem chi tiết...

Bài viết Xem