HNP - Ngày 18/10, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 5193/UBND-KT chỉ đạo công tác điều hành, quản lý và bình ổn thị trường trên địa bàn Thành phố cuối năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Hội đồng thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 219/KH-HĐ, triển khai thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2017 đối với các Sở, cơ quan ngang Sở và UBND các quận, huyện, thị xã.

Xem chi tiết...

HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 5177/UBND-KT triển khai thực hiện Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn thành phố Hà Nội và Kế hoạch 129/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố về khắc phục các hạn chế, yếu kém; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 5178/UBND-KT đôn đốc thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2017, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 249/TP-VP thông báo kết luận của đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 9720/VP-KT, ban hành ngày 16/10, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã đề nghị sở, ngành liên quan rà soát cải tạo, sửa chữa các hồ chứa thủy lợi nhỏ hư hỏng, xuống cấp.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/10, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 7216/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế  của thành phố Hà Nội (đợt 4) năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/10, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 7243/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự án hồ chứa nước Đồng Bồ, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/10, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 5176/UBND-KT về việc thành lập Văn phòng đại diện Tổng Công ty Du lịch Hà Nội tại Liên bang Nga.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5175/UBND-KT cho ý kiến về xử lý sự cố sạt lở bờ tả sông Lương đoạn từ kênh Bái Xuyên đến ngã ba Mô Tàng, thôn Mai Trang, huyện Phú Xuyên.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem