HNP - Ngày 20/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4767/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Văn Phú, tại ô đất quy hoạch ký hiệu X4, tỷ lệ 1/500, tại phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4766/QĐ-UBND về Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4761/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H2-2 tỷ lệ 1/2000, tại ô đất cây xanh ký hiệu CX2, thuộc ô quy hoạch K3-1 (phần quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất) tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai Thành phố ban hành Công điện số 07/CĐ-BCH yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động ứng phó với bão số 04.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/7, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4759/QĐ-UBND về việc điều chỉnh phân công công tác đối với công chức nguồn về làm việc tại UBND các xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/7, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn  bản số 3523/UBND-TKBT về việc chuẩn bị Báo cáo tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 6818/VP-KT, ban hành ngày 20/7, Văn phòng UBND TP Hà Nội đề nghị sở, ngành liên quan triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4663/QĐ-UBND ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/7, UBND TP ban hành Văn bản số 3536/UBND-TKBT yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả công tác tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 và các tháng cuối năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/7, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 3538/UBND-KH&ĐT cho ý kiến về việc đầu tư xây dựng công trình thủy lợi thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem