HNP - Ngày 22/9, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 6607/QĐ-UBND chấp thuận Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng ZET30 là nhà đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc tập trung tại xứ Đồng Từa, xóm Và, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/9, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 6587/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách sự cố nứt mái hạ lưu đê tả Đáy phạm vi từ K31+341 đến K31+380, huyện Thanh Oai.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/9, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 6606/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách chống sạt lở bờ sông tương ứng K10+550 đê Vân Cốc, xã Thọ An và K2+800 mái thượng lưu đê Tiên Tân, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/9, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Giấy phép số 302/GP-UBND cho phép Công ty cổ phần VIAN được xả nước thải vào nguồn nước.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/9, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4618/UBND-TKBT yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/9, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 6586/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách khắc phục hư hỏng kè Xuyên Dương, huyện Thanh Oai.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/9, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản 4626/UBND-KT yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thông báo kết luận Hội nghị hợp tác phát triển giữa tỉnh Lạng Sơn và thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 8922/VP-KGVX, ban hành ngày 20/9, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến về thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 8919/VP-ĐT đề nghị các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã về triển khai thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 1/6/2017 của UBND thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 8918/VP-KGVX, ban hành ngày 20/9, Văn phòng UBND TP Hà Nội đề nghị sở, ngành liên quan báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về an toàn thực phẩm.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem