HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 814/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Quản lý và phát triển hoạt động logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025”.

Xem chi tiết...

HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 47/KH-BCĐ triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 782/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 815/QĐ-UBND cho phép thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn.

Xem chi tiết...

HNP -  UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 689/UBND-NC về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu dễ cháy nổ, đảm bảo nghiêm cấm đốt pháo trái phép dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/2, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 655/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ngành liên quan, Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội triển khai thực hiện kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/2, UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 656/UBND-KT về việc xây dựng phương án bàn giao, tiếp nhận dự án Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý năng lượng Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/2, Ban Chỉ đạo Công tác dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 564/KH-BCĐ, triển khai hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/2, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 808/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Sức khỏe ngoài trời người trung, cao tuổi thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem