HNP - Ngày 20/6, Văn phòng UBND TP Hà Nội ra Thông báo số 147/TB-VP truyền đạt kết luận của đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cuộc họp Ban chỉ đạo thi trung học phổ thông Quốc gia thành phố Hà Nội năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/6, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3045/QĐ-UBND, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý cấp bách chống sạt lở mái đê tả Đáy thuộc địa bàn xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao làm chủ đầu tư thực hiện dự án này.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/6, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 2748/UBND-ĐT yêu cầu sở, ngành liên quan thực hiện Quyết định số 637/QĐ-BXD ngày 22/5/2018 của Bộ Xây dựng.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2952/QĐ-UBND, thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Phú Yên ở thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên. Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Chí Cường là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2713/UBND-KGVX về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu, Du lịch và Đầu tư Hồ Gươm.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2744/UBND-ĐT về việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư thương mại và chung cư tái định cư trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2954/QĐ-UBND, thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Phú Túc, tại thôn Lưu Thượng, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Minh làm chủ đầu tư.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 2730/UBND-KT, ban hành ngày 18/6, UBND TP yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2946/QĐ-UBND chấp thuận Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và Môi trường Ba Vì và Công ty cổ phần Ao Vua là nhà đầu tư nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước sông Đà Ba Vì lên từ 60.000 đến 100.000 m3/ngày đêm.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/6, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 2711/UBND-KGVX, tăng cường quản lý nhà nước chấp hành các quy định của pháp luật đối với cơ sở giáo dục mầm non

Xem chi tiết...

Bài viết Xem