HNP - Ngày 18/6, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND, triển khai thực hiện nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/6, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND về đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/6, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 2677/UBND-KT yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 2678/UBND-KH&ĐT, ban hành ngày 15/6, UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến về việc thực hiện Dự án chỉnh trang cơ sở hạ tầng bờ kênh đoạn kênh ngoài cống Xuân Quang.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/6, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2949/QĐ-UBND, thành lập Tổ công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2018 của TP Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/6, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2945/QĐ-UBND, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý cấp bách trạm bơm dã chiến Phù Sa để phục vụ đổ ải và tưới dưỡng cho lúa vụ Xuân năm 2018 và các năm tiếp theo. Địa điểm thực hiện dự án tại phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4472/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan xây dựng Dự án mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/6, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2944/QĐ-UBND chấp thuận Liên danh Công ty cổ phần Nước sạch nông thôn Thái Bình và Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật năng lượng là nhà đầu tư Dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch liên xã: Văn Khê, Hoàng Kim, Thạch Đà, Chu Phan, Tiến Thịnh, Vạn Yên, Liên Mạc, Tự Lập, Tiến Thắng, Thanh Lâm, Tam Đồng, Kim Hoa (huyện Mê Linh).

Xem chi tiết...

HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 2625/UBND-KGVX về quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2018 của người quản lý và người lao động Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND về tổ chức "Tuần hàng nông sản Việt Nam 2018" tại Chợ đầu mối nông sản quốc tế Rungis, quảng bá xúc tiến du lịch, văn hóa, ẩm thực Việt Nam tại Pháp và Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tại Thụy Sỹ.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem