HNP - Ngày 20/6, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3059/QĐ-UBND, giao chỉ tiêu kế hoạch, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể và bổ sung chỉ tiêu kế hoạch, kinh phí đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức TP Hà Nội năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/6, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Thông báo số 148/TB-VP truyền đạt kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND, ngày 4/7/2017, của HĐND TP và triển khai Quyết định số 2369/QĐ-UBND, ngày 17/5/2018, của UBND TP Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3036/QĐ-UBND, phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Xây dựng Phòng nguồn hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thị" do Tổ chức Christoffel-Blindenmission/Đức tài trợ cho Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, 21 phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Thông báo số 144/TB-VP truyền đạt kết luận của đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cuộc họp báo cáo công tác tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/6, Văn phòng UBND TP Hà Nội ra Thông báo số 147/TB-VP truyền đạt kết luận của đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cuộc họp Ban chỉ đạo thi trung học phổ thông Quốc gia thành phố Hà Nội năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/6, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3045/QĐ-UBND, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý cấp bách chống sạt lở mái đê tả Đáy thuộc địa bàn xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao làm chủ đầu tư thực hiện dự án này.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/6, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 2748/UBND-ĐT yêu cầu sở, ngành liên quan thực hiện Quyết định số 637/QĐ-BXD ngày 22/5/2018 của Bộ Xây dựng.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2952/QĐ-UBND, thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Phú Yên ở thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên. Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Chí Cường là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2713/UBND-KGVX về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu, Du lịch và Đầu tư Hồ Gươm.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2744/UBND-ĐT về việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư thương mại và chung cư tái định cư trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem