HNP - Ngày 22/6, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3757/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu dân cư mới Picenza Mỹ Hưng, tỷ lệ 1/500, tại phường Trung Hưng và Xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/6, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 3024/UBND-KGVX cho ý kiến về việc thực hiện cầu truyền hình kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/6, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 3022/UBND-ĐT yêu cầu sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Nghị quyết của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/6, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3755/QĐ-UBND phê duyệt chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội Công văn số 5694/VP-ĐT, ban hành ngày 21/6, Văn phòng UBND TP Hà Nội đề nghị sở, ngành liên quan thực hiện nội dung cấp nước sạch nông thôn và cải thiện điều kiện vệ sinh thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 3026/UBND-KT, ban hành ngày 23/6, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường triển khai các biện pháp quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/6, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 3002/UBND-KT yêu cầu sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam trên địa bàn thành phố 6 tháng cuối năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/6, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 2998/UBND-KT yêu cầu sở, ban, ngành liên quan đề xuất xây dựng kế hoạch hành động của thành phố thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/6, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 5700/VP-ĐT đề nghị sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra các dự án nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm đang tạm dừng thực hiện.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/6, Văn phòng UBND TP Hà Nội đề nghị sở, ngành liên quan, UBND huyện Ba Vì xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn huyện Ba Vì.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem