HNP - Trong nội dung Công văn số 1777/UBND-TH, ban hành ngày 24/4, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức trực và thông tin tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 1762/UBND-NC, ban hành ngày 24/4, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã đôn đốc việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1742/UBND-TKBT về việc Kiểm tra thông tin báo nêu về chất thải bẩn đổ ra sông Nhuệ.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/4, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố ban hành Văn bản số 05/HĐTĐKT-BTĐ đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc TP đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước trong năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/4, UBND TP ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 1754/UBND-KGVX tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo, viết đặt biển hiệu, quảng cáo rao vặt.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 2908/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1745/UBND-ĐT, yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý II năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/4, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1990/QĐ-UBND, thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của UBND thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 2906/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem