HNP - Trong nội dung Công văn số 1699/UBND-KT, ban hành ngày 19/4, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 1692/UBND-ĐT yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường các giải pháp ngăn ngừa tình trạng người dân thực hiện canh tác ảnh hưởng đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/4, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1925/QĐ-UBND, điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1260/QĐ-UBND, ngày 13/3/2018, của UBND thành phố phân bổ kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/4, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 2804/VP-ĐT đề nghị sở, ngành liên quan quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/4, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1901/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/4, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1819/QĐ-UND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình cầu Tây Ninh, huyện Phúc Thọ. Dự án được thực hiện ở xã Hiệp Thuận, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1878/QĐ-UBND thành lập Tổ chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2018-2024.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1930/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/4, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1817/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình cầu Ngọ, huyện Phú Xuyên. Đây là dự án nhóm C do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2367/QĐ-UBND về kiện toàn Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện Chương Mỹ.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem