HNP - Ngày 17/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 346/QĐ-UBND xếp hạng di tích Kiến trúc - Nghệ thuật đình Bách Kim, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/1, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND triển khai "Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam" năm 2018 của thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/1, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án 1 "Truyền thông phòng, chống mua bán người đến năm 2020 thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ trên địa bàn TP Hà Nội".

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/1, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 194/UBND-KT yêu cầu sở, ngành liên quan tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến sản xuất, kinh doanh, chế biến sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 192/UBND-KT cho ý kiến về đầu tư tu sửa, nâng cấp đường hành lang chân đê hữu Hồng, thuộc địa bàn huyện Thường Tín.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/1, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú".

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngăn ngừa và trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 378/VP-KT, ban hành ngày 15/1, Văn phòng UBND Thành phố yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Xây dựng; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo Kế hoạch trồng cây đầu Xuân Mậu Tuất 2018.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 270/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2017 đã giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 368/VP-KT giao sở, ngành liên quan xem xét việc điều chỉnh Dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Săn (phần kênh và công trình trên kênh).

Xem chi tiết...

Bài viết Xem