HNP - Ngày 19/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1951/QĐ-UBND bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Sóc Sơn.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 1703/UBND-KGVX ban hành, triển khai danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1822/QĐ-UBND, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình cầu Bến Cốc, huyện Chương Mỹ. Dự án được triển khai thực hiện tại xã Thanh Bình và Tân Tiến do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1821/QĐ-UBND, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Văn Quang, huyện Quốc Oai. Dự án này được triển khai trên địa bàn xã Nghĩa Hương do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1818/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình cầu Vân Từ, huyện Phú Xuyên. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1820/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình cầu Là, huyện Thường Tín. Đây là dự án nhóm C do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư tại xã Tân Minh và Nguyễn Trãi.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 1697/UBND-KT, ban hành ngày 19/4, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội; UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng Kế hoạch nâng cao Chỉ số PCI và thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 1699/UBND-KT, ban hành ngày 19/4, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 1692/UBND-ĐT yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường các giải pháp ngăn ngừa tình trạng người dân thực hiện canh tác ảnh hưởng đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem