HNP - Ngày 18/6, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND về triển khai Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2953/QĐ-UBND, thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng ở thôn Văn Hội và Phú Đôi, xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/6, Ban Chỉ đạo 138 TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND về triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS thực hiện mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 4552/VP-KT, ban hành ngày 18/6, Văn phòng UBND TP Hà Nội đề nghị sở, ngành liên quan triển khai việc bảo tồn và phát triển làng nghề.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2951/QĐ-UBND, thành lập Cụm công nghiệp Thiết Bình ở xã Vân Hà, huyện Đông Anh do Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư xây dựng Việt Nam làm chủ đầu tư.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/6, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND về triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án "Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng" thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/6, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2984/QĐ-UBND, chấp thuận Công ty cổ phần Ba Huân Hà Nội là nhà đầu tư thực hiện Dự án trang trại chăn nuôi gia cầm công nghệ cao Ba Huân Hà Nội tại xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2950/QĐ-UBND, thành lập Cụm công nghiệp Đình Xuyên, huyện Gia Lâm.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/6, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND, triển khai thực hiện nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/6, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND về đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem