HNP - Ngày 22/1, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND về tổ chức chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 466/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển đổi kinh doanh xăng sinh học E5 và xăng RON95 trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 373/QĐ-UBND công nhận chức danh Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội Khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/1, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 353/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020” TP Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 352/QĐ-UBND về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện “Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020” TP Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 325/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 449/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan hướng dẫn bổ sung thực hiện tiêu chí 18.6 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/1, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 468/VP-KT cho ý kiến về việc áp dụng TCVN 11856:2017 về chợ kinh doanh thực phẩm.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 339/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đê tả Đáy kết hợp giao thông trên địa bàn huyện Hoài Đức.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 346/QĐ-UBND xếp hạng di tích Kiến trúc - Nghệ thuật đình Bách Kim, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem