HNP - Ngày 13/2, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 655/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ngành liên quan, Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội triển khai thực hiện kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/2, UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 656/UBND-KT về việc xây dựng phương án bàn giao, tiếp nhận dự án Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý năng lượng Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/2, Ban Chỉ đạo Công tác dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 564/KH-BCĐ, triển khai hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/2, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 808/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Sức khỏe ngoài trời người trung, cao tuổi thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 298/UBND-KT, ban hành ngày 13/2, UBND huyện Sóc Sơn đã đề xuất UBND TP Hà Nội cho huyện Sóc Sơn xử lý cấp bách các hạng mục công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng bằng nguồn ngân sách huyện.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/2, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 658/UBND-KT thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống rét đậm, rét hại.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/2, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND về giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chương trình số 43/CTr-BCĐ về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/2, UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch số 45/KH-UBND về tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Lễ phát động và Chung kết Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 632/UBND-KGVX, ban hành ngày 9/2, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường tổ chức hoạt động, tuyên truyền về Phố Sách Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem